Send Message

Sự Quyến Rũ Của Người Vợ - Bản Full 4 Phần 129/129 Tập

(2008)

HD Phụ đề Full 129 tập

Đạo diễn: Oh Se Kang

Diễn viên: Jang Seo Hee, Byun Woo Min, Kim Seo Hyung, Lee Jae Hwang

Thể loại: Phim bộ Hàn Quốc

Quốc gia: Hàn Quốc

Nhà sản xuất: SBS

Năm sản xuất: 2008

Đánh giá:

5.6/10

Lượt bình chọn 0

Xem phim Trailer

Phụ Đề: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c 61a 61b 61c 62a 62b 62c 63a 63b 63c 64a 64b 64c 65a 65b 65c 66a 66b 66c 67a 67b 67c 68a 68b 68c 69a 69b 69c 70a 70b 70c 71a 71b 71c 72a 72b 72c 73a 73b 73c 74a 74b 74c 75a 75b 75c 76a 76b 76c 77a 77b 77c 78a 78b 78c 79a 79b 79c 80a 80b 80c 81a 81b 81c 82a 82b 82c 83a 83b 83c 84a 84b 84c 85a 85b 85c 86a 86b 86c 87a 87b 87c 88a 88b 88c 89a 89b 89c 90a 90b 90c 91a 91b 91c 92a 92b 92c 93a 93b 93c 94a 94b 94c 95a 95b 95c 96a 96b 96c 97a 97b 97c 98a 98b 98c 99a 99b 99c 100a 100b 100c 101a 101b 101c 102a 102b 102c 103a 103b 103c 104a 104b 104c 105a 105b 105c 106a 106b 106c 107a 107b 107c 108a 108b 108c 109a 109b 109c 110a 110b 110c 111a 111b 111c 112a 112b 112c 113a 113b 113c 114a 114b 114c 115a 115b 115c 116a 116b 116c 117a 117b 117c 118a 118b 118c 119a 119b 119c 120a 120b 120c 121a 121b 121c 122a 122b 122c 123a 123b 123c 124a 124b 124c 125a 125b 125c 126a 126b 126c 127a 127b 127c 128a 128b 128c 129a 129b 129c

<p> <span style="color:#f00;"><strong>NOTE</strong></span></p> <p> <em><strong>Bản Full trọn bộ 4 phần SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ - Temptation of Wife </strong><em><strong><strong>gồm 129 tập USLT. T&ecirc;n nh&acirc;n vật được dịch theo h&aacute;n &acirc;m n&ecirc;n kh&aacute;c với bản đang chiếu tr&ecirc;n truyền h&igrave;nh VTV3 (1 tron</strong></strong></em></em><em><strong>g 4 phần của bộ phim.&nbsp; C&aacute;c bạn cần lưu &yacute; sự kh&aacute;c biệt n&agrave;y để tiện theo d&otilde;i nh&eacute;)</strong></em></p> <h2> *** Nếu Server Phimvang bị lỗi th&igrave; c&aacute;c bạn c&oacute; thể chuyển qua <a href="http://phimvang.org/xem-phim/cam-do-chet-nguoi-129-129-uslt/27201008.html"><strong>Đ&Acirc;Y </strong></a>để xem nh&eacute;. (Lưu &yacute; mỗi tập chia 2 phần)</h2> <p> <strong><span style="color:#f00;">Ch&uacute;c c&aacute;c bạn xem phim vui.</span></strong></p> <p> <span style="font-size:14px;"><strong>Nội dung t&oacute;m tắt:</strong></span></p> <p> Eun-jae (Anh T&agrave;i) chuẩn bị sang nước Ph&aacute;p để theo đuối ng&agrave;nh vẽ kiểu mẫu tại một trường nổi tiếng, nhưng c&ocirc; kh&aacute;m ph&aacute; ra m&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; thai c&ugrave;ng Kyo-bin&nbsp; (Kiều Băng). C&ocirc; đ&agrave;nh phải l&agrave;m đ&aacute;m cưới v&agrave; mọi hy vọng của sự nghiệp bị ti&ecirc;u tan.</p> <p> Một người bạn th&acirc;n v&agrave; cũng v&agrave; cũng l&agrave; người bạn g&aacute;i cũ của anh trai Eun-jae (Anh T&agrave;i) l&agrave; Ae-ri (&Aacute;i Lợi) cũng trở về nước sau 5 năm du học b&ecirc;n Ph&aacute;p. Eun-jae (Anh T&agrave;i) đ&atilde; bị sốc nặng khi kh&aacute;m ph&aacute; l&agrave; chồng m&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; ngoại t&igrave;nh c&ugrave;ng Ae-ri (&Aacute;i Lợi) v&agrave; đ&atilde; c&oacute; 1 đứa con trai 5 tuổi. Kyo-bin&nbsp; (Kiều Băng) c&ugrave;ng mẹ m&igrave;nh đ&atilde; g&acirc;y &aacute;p lực để Eun-jae (Anh T&agrave;i) k&yacute; giấy ly dị.</p> <div style="text-align: center;"> <div> <img alt="" border="0" hspace="" src="http://lh3.googleusercontent.com/_jmeiyb0I1y0/TYDvxiN4tWI/AAAAAAAAAGQ/8Pscmf-AEhY/s800/100217001057-465-311.jpg" vspace="" width="450" /></div> </div> <p> Cuộc sống của Ae-ri (&Aacute;i Lợi) cũng chẳng tốt hơn khi c&ocirc; biết được cha chồng lu&ocirc;n nh&igrave;n m&igrave;nh một c&aacute;ch khinh bỉ. Ae-ri (&Aacute;i Lợi) đ&atilde; t&igrave;m đến Eun-jae (Anh T&agrave;i) khi đ&oacute; đang tạm tr&uacute; tại một h&ograve;n đảo nhỏ v&agrave; y&ecirc;u cầu c&ocirc; ph&aacute; c&aacute;i thai trong bụng v&agrave; rời bỏ xứ. Kyo-bin&nbsp; (Kiều Băng) cũng đ&atilde; gặp Eun-jae (Anh T&agrave;i) để lấy lại chiếc nhẫn cưới v&agrave; vứt xuống biển. Eun-jae (Anh T&agrave;i) nhảy xuống biển để chụp chiếc nhẫn&hellip; nhưng c&ocirc; kh&ocirc;ng biết bơi. Kyo-bin&nbsp; (Kiều Băng) v&agrave; Ae-ri (&Aacute;i Lợi) đ&atilde; y&ecirc;n lặng che giấu sự mất t&iacute;ch đột nhi&ecirc;n của Eun-jae (Anh T&agrave;i).</p> <p> Một người đ&agrave;n b&agrave; gi&agrave;u c&oacute; t&ecirc;n Lady Min t&igrave;nh cờ c&oacute; mặt trong v&ugrave;ng c&ugrave;ng với người con trai nu&ocirc;i để t&igrave;m người con g&aacute;i đang bị mất t&iacute;ch của m&igrave;nh. Khi thấy Eun-jae (Anh T&agrave;i) đang tr&ocirc;i bất tỉnh tr&ecirc;n biển, b&agrave; ta đ&atilde; ra tay cứu. Sau khi được cứu sống Eun-jae (Anh T&agrave;i) đ&atilde; được thay thế v&agrave;o chổ của người con g&aacute;i mất t&iacute;ch của b&agrave; Lady Min.</p> <p> Eun-jae (Anh T&agrave;i) quay về để b&aacute;o th&ugrave; dưới nh&acirc;n th&acirc;n của c&ocirc; g&aacute;i đ&atilde; chết Min So Hee. C&ocirc; lập kế hoạch quyến rũ lại người chồng cũ v&agrave; khiến cuộc sống anh ta c&ugrave;ng người vợ mới Ae-ri (&Aacute;i Lợi) c&agrave;ng l&uacute;c c&agrave;ng đảo lộn&hellip;</p> <p> &nbsp;</p> <div style="text-align: center;"> <div> <img alt="" border="0" hspace="" src="http://lh5.googleusercontent.com/_jmeiyb0I1y0/TYDvFEY4dKI/AAAAAAAAAGM/mMpsVEvGWmk/s800/phim13-3_634356223520866000.jpg" vspace="" width="450" /></div> </div> <p> Với d&agrave;n diễn vi&ecirc;n đẹp Jang Seo Hee, Byun Woo Min, Kim Seo Hyung, Lee Jae Hwang&hellip;, nội dung hấp dẫn, bộ phim &ldquo;Sự quyến rũ của người vợ&rdquo; chăc chắn sẽ thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m theo d&otilde;i của kh&aacute;n giả truyền h&igrave;nh.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Phimvang.org sưu tầm th&ecirc;m được một số th&ocirc;ng tin về bộ phim, xin đưa ra để c&aacute;c bạn y&ecirc;u th&iacute;ch c&ugrave;ng tham khảo.</strong></span></span></p> <p> <strong>[SBS]&ndash;C&aacute;m Dỗ Chết Người&ndash;(Cruel Temptation)&ndash;129 Tập&ndash;USLT.</strong></p> <p> Diễn vi&ecirc;n: Jang Seo Hee&ndash;Kim So Hyeong&ndash;Byeon Woo-Min&ndash;Lee Jae Hwang&ndash;Chae .</p> <p> <span style="color:#f00;"><strong>T&oacute;m Tắt Nội Dung</strong> <strong>Phần 1: (Sự quyến rũ của người vợ 1-30): </strong></span>Khi Eun &ndash; Jae ph&aacute;t hiện m&igrave;nh c&oacute; thai c&ugrave;ng Kyo-Bin, c&ocirc; đ&agrave;nh từ bỏ ước mơ hội họa v&agrave; chấp nhận kết h&ocirc;n. Hạnh ph&uacute;c gia đ&igrave;nh tan vỡ khi c&ocirc; biết Kyo-Bin ngọai t&igrave;nh c&ugrave;ng Ae-ri.Bị &aacute;p lực từ mẹ chồng, c&ocirc; phải k&iacute; đơn li dị v&agrave; tr&uacute; th&acirc;n ở một h&ograve;n đảo nhỏ nhưng bất hạnh lại ập đến khi Kyo-bin v&agrave; Ae-ri t&igrave;m đến....</p> <p> <strong><span style="color:#f00;">T&oacute;m Tắt Nội Dung Phần 2 : (Khi người chết trở về 30-63):</span></strong> Đ&oacute; l&agrave; những chuỗi ng&agrave;y cay đắng tủi nhục của Eun &ndash; Jae khi phải l&agrave;m d&acirc;u ở gia đ&igrave;nh Kyo- Bin. Kh&ocirc;ng chỉ đau khổ, tuyệt vọng v&igrave; chồng ngọai t&igrave;nh, c&ocirc; c&ograve;n bị &aacute;p lực từ ph&iacute;a mẹ chồng buộc phải k&iacute; đơn li dị. Bước ch&acirc;n ra đi khỏi gia đ&igrave;nh chồng, liệu Eun &ndash; Jae c&oacute; được tự do v&agrave; thật sự y&ecirc;n ổn? Đ&oacute; l&agrave; những t&igrave;nh huống v&ocirc; c&ugrave;ng x&uacute;c động v&agrave; bất ngờ m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn gửi đến qu&iacute; kh&aacute;n giả qua phần II của bộ phim &ldquo; C&aacute;m dỗ chết người&rdquo; Sau khi li dị, Eun &ndash; Jae t&igrave;m đến một h&ograve;n đảo nhỏ để tr&uacute; th&acirc;n nhưng kh&ocirc;ng may, bất hạnh một lần nữa lại ập đến cuộc đời người phụ nữ bạc mệnh ấy. Kyo-bin v&agrave; Ae-ri &acirc;m thầm t&igrave;m đến v&agrave; buộc c&ocirc; phải ph&aacute; thai. Kh&ocirc;ng chỉ nhẫn t&acirc;m muốn giết hại giọt m&aacute;u của m&igrave;nh, Kyo &ndash; Bin c&ograve;n vứt chiếc nhẫn cưới xuống biển kh&ocirc;ng một ch&uacute;t lưu luyến. V&igrave; muốn giữ lại kỉ vật duy nhất của t&igrave;nh y&ecirc;u, Eun &ndash; Jae đ&atilde; nhảy xuống biển để t&igrave;m lại chiếc nhẫn nhưng c&ocirc; đ&atilde; bị d&ograve;ng nước lặng lẽ cuốn tr&ocirc;i trước sự v&ocirc; t&igrave;nh của người chồng phản bội. Eun &ndash; Jae may mắn được b&agrave; Lady Min cứu sống. Cuộc đời của Eun- Jae rồi sẽ tr&ocirc;i về đ&acirc;u? C&ocirc; c&oacute; được hưởng hạnh ph&uacute;c trọn vẹn hay kh&ocirc;ng</p> <p> <span style="color:#f00;"><strong>T&oacute;m Tắt Nội Dung Phần 3 </strong>:</span> <span style="color:#f00;">(Khi Người đ&agrave;n b&agrave; muốn trả th&ugrave; 64-98?!) </span>Cựu &Acirc;n T&agrave;i bị chồng l&agrave; Trịnh Kiều Băng nhẫn t&acirc;m &eacute;p ph&aacute; thai v&agrave; đẩy xuống biển, n&ecirc;n sau khi tho&aacute;t chết trở về, Cựu &Acirc;n T&agrave;i đ&atilde; thay t&ecirc;n đổi dạng, trở th&agrave;nh Minh Tố Cơ, con g&aacute;i của Minh Hiền Ch&acirc;u, bằng mọi c&aacute;ch trả th&ugrave; chồng v&agrave; Th&acirc;n &Aacute;i Lợi, người bạn đ&atilde; cướp đoạt chồng của m&igrave;nh. Minh hiền Ch&acirc;u, người đ&agrave;n b&agrave; nu&ocirc;i mối th&ugrave; với chồng l&agrave; Trịnh Hạ Triệu, người đ&atilde; giết chết con g&aacute;i, chiếm đoạt t&agrave;i sản của cha, n&ecirc;n đ&atilde; nhận Cựu &Acirc;n T&agrave;i l&agrave;m con nu&ocirc;i, vừa để thay thế vị tr&iacute; của đứa con Minh Tố Cơ vừa mới chết, vừa l&agrave; c&ocirc;ng cụ để trả th&ugrave; Trịnh Hạ Triệu. Th&acirc;n &Aacute;i Lợi,người đ&agrave;n b&agrave; của th&ugrave; hận v&agrave; đầy tham vọng, bất chấp thủ đoạn để cướp chồng v&agrave; ph&aacute; n&aacute;t gia cang của bạn, l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; thể ph&aacute; vỡ kế hoạch li&ecirc;n kết muốn trả th&ugrave; của Cựu &Acirc;n T&agrave;i v&agrave; Minh Hiền Ch&acirc;u. Ba người đ&agrave;n b&agrave;, đại biểu của l&ograve;ng o&aacute;n hận, sự &iacute;ch kỷ v&agrave; tham vọng, l&agrave; cả một thế giới &acirc;m mưu nham hiểm của &ldquo;C&aacute;m dỗ chết người&rdquo; Bằng c&aacute;ch n&agrave;o, Minh Hiền Ch&acirc;u thu t&oacute;m được tập đo&agrave;n kiến trục Thi&ecirc;n Địa để dẩy cuộc đời của Trịnh Hạ Triệu xuống tận c&ugrave;ng x&atilde; hội. Trịnh Mẫn Vũ thực sự l&agrave; con của ai? TRịnh Kiều Băng hay Cựu Khương tại. Thử nghiệm DNA c&oacute; ch&iacute;nh x&aacute;c như y khoa đ&atilde; từng chứng minh? Minh Tố Cơ sau khi chết tr&ecirc;n biển cả, c&oacute; l&agrave; nh&acirc;n tố để ẫn đến mối t&igrave;nh tốt đẹp giữa Minh Ki&ecirc;n Vũ v&agrave; Cựu &Acirc;n T&agrave;i hay kh&ocirc;ng? Trịnh T&uacute; Băng, con g&aacute;i của Trịnh Hội Trưởng bị t&agrave;n phế l&agrave; do Cựu &Acirc;n T&agrave;i v&igrave; trả th&ugrave; g&acirc;y n&ecirc;n hay do một b&agrave;n tay b&iacute; mật n&agrave;o kh&aacute;c? Trịnh Hạ Thời, em g&aacute;i của Trịnh Hội Trưởng thật sự l&agrave; ai? Tại sao &ldquo;B&agrave; c&ocirc;&rdquo; kh&ocirc;ng được b&igrave;nh thường v&agrave; cuộc t&igrave;nh của &ldquo;B&agrave; c&ocirc;&rdquo; với &ldquo;Anh của &Acirc;n T&agrave;i&rdquo; c&oacute; bị mối th&ugrave; giữa hai gia đ&igrave;nh cản trở? Trịnh Kiều Băng, người đ&agrave;n &ocirc;ng h&aacute;o sắc nhu nhược phải giải quyết như thế n&agrave;o trong sự xung đột đầy m&acirc;u thuẫn v&agrave; đối kh&aacute;ng giữa hai người đ&agrave;n b&agrave; khi muốn trả th&ugrave; lẫn nhau. Mẹ của Trịnh Kiều Băng, người mẹ chồng tham tiền, m&ecirc; b&agrave;i bạc v&agrave; suy nghĩ n&ocirc;ng cạn đ&atilde; giải quyết như thế n&agrave;o trong sự tranh chấp giữa hai n&agrave;ng d&acirc;u th&ugrave; địch? Xem &ldquo;Khi người đ&agrave;n b&agrave; muốn trả th&ugrave;&rdquo; để thấy tất cả những nanh vuốt của đ&agrave;n b&agrave; trong &ldquo;C&aacute;m dỗ chết người&rdquo;</p> <p> <span style="color:#f00;"><strong>T&oacute;m Tắt Nội Dung Phần 4 : (Những kết cuộc bất ngờ 99-129?!)</strong></span>L&uacute;c 10 tuổi Th&acirc;n &Aacute;i Lợi, một c&ocirc; b&eacute; hồn nhi&ecirc;n v&agrave; thơ ng&acirc;y, chỉ v&igrave; con b&uacute;p b&ecirc; l&agrave;m qu&agrave; tặng cho bạn trong một bữa tiệc gia đ&igrave;nh, đ&atilde; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n s&acirc;u xa biến c&ocirc; trở th&agrave;nh người đ&agrave;n b&agrave; nhỏ nhen, &iacute;ch kỷ, thủ đoạn, gian tr&aacute;, mưu m&ocirc;, l&agrave; nh&acirc;n tố g&acirc;y n&ecirc;n biết bao đau thương th&ugrave; hận giữa mọi người nhưng để rồi cuối c&ugrave;ng nạn nh&acirc;n lại ch&iacute;nh l&agrave; bản th&acirc;n v&agrave; chồng con của m&igrave;nh. Do đ&acirc;u m&agrave; b&agrave; d&igrave; trở th&agrave;nh mẹ, anh hai l&agrave; cha, con trai l&agrave; rể, b&agrave; c&ocirc; l&agrave; chị, ch&aacute;u trở th&agrave;nh em, vợ chồng đối nghịch, bạn trở th&agrave;nh th&ugrave;, kẻ m&ugrave; thấy r&otilde; hơn người s&aacute;ng mắt, người kh&ocirc;n h&oacute;a ngu, kẻ khờ may mắn, tưởng thắng lại thua. Cả một cục diện biến đổi kh&ocirc;n lường v&igrave; ch&iacute;nh l&ograve;ng người cũng c&oacute; sự đổi thay: Th&acirc;n &Aacute;i Lợi, một người đ&agrave;n b&agrave; của tội lỗi, của o&aacute;n hận, đ&atilde; trở th&agrave;nh người đ&agrave;n b&agrave; đ&aacute;ng y&ecirc;u v&agrave; đ&aacute;ng nhớ nhất trong số những người đ&agrave;n b&agrave; trong c&aacute;m dỗ chết người. Ch&aacute;nh kh&ocirc;ng thể thắng t&agrave;, thiện lương kh&ocirc;ng đấu lại &aacute;c lương, người hiền lu&ocirc;n bị hại, kẻ &aacute;c lại thắng cuộc. Những nghịch l&yacute; đ&oacute; kh&ocirc;ng thể tồn tại trong một x&atilde; hội m&agrave; nền tảng đạo đức dựa tr&ecirc;n những giọt nước mắt, nước mắt của ch&acirc;n t&igrave;nh, của hy sinh v&agrave; tha thứ. Kh&ocirc;ng thể bỏ qua &ldquo;Những kết cuộc bất ngờ&rdquo; trong &rdquo;C&aacute;m dỗ chết người&rdquo;.</p>

Xem thêm: